690 163 615 biuro@digitalmobiles.com
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Regulamin

logo

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy digitalmobiles.pl, działa pod adresem www.digitalmobiles.pl i prowadzony jest przez operatora firmę Digital Distribution Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-895 Warszawa Biała 4/81 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536825, o numerze NIP 527-272-67-07, o numerze REGON 360439607. Adres do korespondencji: Sklep internetowy www.digitalmobiles.pl, , Digital Distribution Sp z o.o. ul. Tatarska 11 L-1, 30-103 Kraków

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Digital Distribution Sp z o.o. zwana jest dalej "digitalmobiles.pl".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy digitalmobiles.pl zwany jest dalej Sklepem

II. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem”).

Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Digital Distribution Sp. z o.o.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców, co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

Przez sprzedaż hurtową rozumiana jest sprzedaż w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb hurtowych nabywców, pięciu (5) i więcej takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

Digital Distribution Sp. z o.o. będąca operatorem sklepu internetowego www.digitalmobiles.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Operator przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Operator w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Klient zapisując się na newsletter sklepu internetowego www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest Digital Distribution Sp. z o.o. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu internetowego www.digitalmobiles.pl , którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o.

 IV. Produkty

Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego w www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

Operator może odstąpić od umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny u producentów bądź dystrybutorów Operatora. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym, iż zostaną mu zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

V. Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.p którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o., podawane są w polskich złotych (PLN).

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep wwww.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o., jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia w Sklepie Internetowym Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest Digital Distribution Sp z o.o. można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 690 163 615, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o.. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego www.digitalmobiles.pl,,którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o.

Sklep Internetowy wwww.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego wwww.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o. bądź u producentów lub dystrybutorów Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o.. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles., którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy wwww.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o. potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

VII. Płatność

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto),

KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis DotPay lub PayByNet (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów

W trosce o najwyższą jakość obsługi klienta w sklepie internetowym www.digitalmobiles.pl , wdrążyliśmy obsługę płatności masowych. Do każdego ze złożonych zamówień generowany jest indywidualny numer rachunku bankowego. Klient otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego na formularzu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w komunikacji mailowych dotyczących statusu zamówienia. Prosimy o dokonywanie wpłat za zamówienia na indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do Państwa zamówień.

 VIII. Dostawa i odbiór

 Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.

Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi Digital Distribution Sp z o.o. zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

- W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza oraz odesłania przesyłki na adres:

Digital Distribution Sp z o.o.

 Tatarska 11 L-1

 30-103 Kraków

  W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

- Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

X. Procedury reklamacyjne

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu reklamacji, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu reklamacji poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.

XI.A)  Warunki gwarancji udzielonej przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o.

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o (będąca gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.

Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest podpisana przez personel Sklepu Internetowego www.digitalmobiles.pl , którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o., datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o.,nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sklepu Internetowego www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o., który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sklepu Internetowego www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie.

Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:

należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,

niesprawne urządzenie,

 

Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl , którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternaście (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Distribution Sp z o.o. dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).

Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. może mieć miejsce w następujących przypadkach:

a) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,

b) uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,

c) eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi

d) wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.)

e) ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń

f) wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp

g) stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione

Klient przed dostarczeniem urządzenia do naprawy powinien zabezpieczyć dane znajdujące się na twardym dysku i innymi nośniku. Serwis informuje Klienta o możliwości utraty danych podczas naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na twardych dyskach i innych nośnikach, jeżeli Klient wiedział o takiej możliwości. Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe wyłącznie z winy Sklepu Internetowego www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o.

Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umową.

XI.B) Warunki gwarancji udzielonej przez gwarantów innych niż Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o.

Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną wydaną przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. prosimy serwisować w serwisie gwaranta

Produkty należy serwisować za pośrednictwem placówek serwisowych wskazanych przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp z o.o. W takim przypadku urządzenie należy dostarczyć do takiej placówki.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla konsumenta.

  • Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl, którego operatorem jest Digital Distribution Sp z o. firma uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość firmy Digital Distribution Sp z o.o. , zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych firmy Digital Distribution Sp. z o. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa firmy Digital Distribution Sp. z o.o. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy www.digitalmobiles.pl którego operatorem jest firma Digital Distribution Sp. z o.o.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel